Bezpečnost potravin

Vyjádřete se k budoucím cílům inovací a výzkumu podporovaného EU!

Vydáno: 10. 7. 2019
Autor: KM EFSA

EK zahájila veřejnou konzultaci k programu Horizont Evropa.

Jaké jsou podle Vás největší výzvy inovací a výzkumu podporovaného EU, které by měly být řešeny? Jaké jsou nejdůležitější dopady, vědecké, technologické, ekonomické, sociální, na které by inovace a výzkum podporovaný EU měl cílit? Své názory nyní můžete sdílet s Evropskou komisí.

EK připravuje realizaci programu Horizont Evropa, rámcového programu Evropské unie pro výzkum a inovace na období 2021–2027, s navrhovanou podporou 100 miliard EUR. Pro lepší zacílení programu vyhlásila EK veřejnou konzultaci pro získání podnětů z Evropy i zbytku světa. Získané podněty budou využity k přípravě strategického plánu programu, který bude vodítkem pro sestavování pracovních programů a výzev k podání návrhů v prvních čtyřech letech (2021-2024). Konzultace pomůže identifikovat dopady, podpoří diskusi a nové nápady. Klíčovou událostí v procesu přípravy realizace projektu budou Evropské dny výzkumu a inovací, které budou konat v Bruselu ve dnech 24. – 26. září 2019.

Spolupráce na přípravě realizace programu Horizont Evropa zajistí, aby byl nasměřován na to, na čem nejvíce záleží, co zlepšuje náš každodenní život a pomáhá proměnit velké společenské výzvy, jako jsou klimatické změny, v příležitosti pro inovace a řešení pro udržitelnou budoucnost.

EK vyzývá každého, kdo se zajímá o budoucnost priorit inovací a výzkumu EU, k účasti ve veřejné konzultaci, která je otevřená do 8. září 2019.

Sdílejte své názory zde.

Doplňující informace
Evropský parlament a Rada dosáhly politické shody na programu Horizont Evropa v dubnu 2019. Na jejím základě začala Evropská komise připravovat implementaci programu prostřednictvím strategického plánovacího procesu. Tento proces, zaměřený zejména na druhý pilíř programu: „Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu“, povede k vytvoření „Strategického plánu Horizont Evropa (2021-2024)“. Plán identifikuje hlavní hybatele politik, strategické politické priority a cílené dopady, kterých má být dosaženo a identifikuje úkoly a partnerství. První Strategický plán by měl být schválen EK na konci roku 2019, pokud bude dosaženo dohody mezi Evropským parlamentem a Radou na dlouhodobém rozpočtu (2021-2027) a souvisejících horizontálních předpisech.

Zdroj: Evropská komise