Bezpečnost potravin

Vyjádření SZPI – nahrazování nedostatkových surovin při výrobě potravin v důsledku dopadů válečného konfliktu na Ukrajině

Vydáno: 7. 4. 2022
Autor: SZPI

Informace SZPI

Dopady válečného konfliktu na Ukrajině způsobují nedostatek některých potravinových surovin, kvůli čemuž jsou výrobci nuceni nahrazovat je surovinami jinými a tyto změny nejsou schopni ihned správně uvádět na obalech potravin.

K tomu Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) sděluje, že uvedenou skutečnost bere na vědomí a při kontrole bude postupovat maximálně korektně.

SZPI bude při kontrolách tolerovat odchylky v označování potravin, které budou souviset s nahrazováním surovin nedostatkových. Nemožnost získat srovnatelnou surovinu však výrobce bude muset být schopen při kontrole prokázat, nesmí tím být jakkoli ohrožena bezpečnost potravin a musí být poskytnuty informace o látkách vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost.

Zároveň je nezbytné zdůraznit, že SZPI nemá kompetence udělovat výjimky z povinností stanovených právními předpisy.

Zdroj: SZPI