Bezpečnost potravin

Vyjádření Potravinářské inspekce k ukončení kauzy Templářské sklepy Čejkovice

Vydáno: 27. 2. 2017
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 27. 2. 2017.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vítá úspěšné ukončení dlouholetého soudního sporu s výrobcem vína Templářské sklepy Čejkovice.  Nejvyšší správní soud (NSS) učinil tečku za kauzou začínající v roce 2010, když rozhodnutím z minulého týdne zamítl kasační stížnost výrobce a fakticky potvrdil, že pokuta ve výši 5 milionů Kč byla ze strany SZPI uložena v souladu s právními předpisy.

„Tento případ jasně ukazuje, že systém úřední kontroly potravin a ochrany spotřebitelů v ČR funguje, je důsledný a že podvádět se nevyplácí. SZPI od počátku hájila zájmy spotřebitelů a nepřímo i poctivých vinařů i přes délku a náročnost případu a přes urážlivou a štvavou kampaň, která byla proti inspekci vedena. Konečné rozhodnutí NSS lze v uvedeném kontextu považovat za určitou satisfakci.“ uvedl v reakci na rozhodnutí NSS ústřední ředitel SZPI Martin Klanica.

Pokutu Potravinářská inspekce družstvu Templářské sklepy Čejkovice uložila za uvádění na trh 1,1 milionů litrů vína označeného jako tuzemské, přestože se jednalo o víno neznámého původu. Předmětem správního řízení byla i další pochybení, mj. uvádění spotřebitele v omyl a nevedení řádné evidence o původu hroznů.

Obrat ve sporu přineslo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2012, kdy NSS vyhověl kasační stížnosti SZPI a konstatoval, že podstata a smysl povinnosti v označování vín se zakládá mimo jiné na nezaměnitelných vlastnostech souvisejících s geografickým původem vína a že informace uvedené na vinětách lahví s vínem nesmí uvádět spotřebitele v omyl. Korigoval tak předchozí rozsudek Krajského soudu v Brně a následná soudní rozhodnutí v této věci již potvrdila správnost postupu SZPI.

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633  

Zdroj: SZPI


Foto: Shutterstock