Bezpečnost potravin

Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

Vydáno: 7. 8. 2004
Autor:

Vyhláška 450/2004 Sb. ruší a nahrazuje vyhlášku 293/1997 Sb. a nabývá účinnosti 1. 8. 2004.

Nová vyhláška 450/2004 Sb. ruší a nahrazuje vyhlášku 293/1997 Sb. o způsobu výpočtu a uvádění výživové hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví a nabývá účinnosti 1. 8. 2004.

Vyhláška byla zcela uvedena do souladu s předpisy EU, které jsou ve vyhlášce citovány (směrnice 90/496 a 2003/120).

Uvádění výživové hodnoty je ve stanovených případech uloženo zákonem 110/1997 Sb. a nadále platí její povinné uvádění v případech, kdy se při označování použije výživové tvrzení.

Doplňuje se, že vyhláška platí i pro potraviny určené pro zařízení společného stravování, a nevztahuje se na balené vody, doplňky stravy a potraviny pro zvláštní výživu.

Vypouštějí se podrobná ustanovení týkající se výživových tvrzení, protože ta budou převzata z předpisu EU, který je připravován. V souvislosti s tím se vypouštějí definice vyjadřující snížený, nízký nebo žádný obsah živin či energie. Použitá výživová tvrzení (definice tvrzení je v zákonu o potravinách) se i nadále mohou týkat jen energie, základních živin, sodíku a dále vitaminů a minerálních látek uvedených v příloze.

Doplňuje se přepočítací koeficient pro salatrimy (tuky se sníženým obsahem energie patřící mezi potraviny nového typu): 1 g odpovídá 25 kJ (6 kcal).

Uváděné hodnoty obsahu živin a mikroživin mohou být založeny nejen na výsledcích analýz výrobce, ale nově i na výpočtu ze známých hodnot u jednotlivých použitých složek nebo výpočtu s použitím obecně uznávaných údajů nebo vědeckých poznatků.

Vypouští se ustanovení týkající se povinnosti uvádět  „zdravotní upozornění“ v případě přítomnosti látek, které mohou u některých osob vyvolávat potíže (§ 9 původní vyhlášky 293/1997 Sb.). Obecně je tato povinnost stanovena zákonem o potravinách (§ 6 písm. k), a sice v případech, kdy to vyžadují prováděcí vyhlášky..

Příloha 1: Vitaminy a minerální látky a jejich doporučené denní dávky
Vypouští se příloha 2, která byla obsažena v původní vyhlášce 293/1997 Sb. s metodou na stanovení vlákniny.

Vyhláška je k dispozici např. na stránkách Ministerstva vnitra
nebo v agronavigátoru. Příloha není v digitální podobě.

Sbírka zákonů, 30. 7. 2004, částka 150