Bezpečnost potravin

Vyhláška o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách

Vydáno: 18. 9. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Vyhláška 299/2012 Sb. zrušuje vyhlášku 305/2004 Sb. o kontaminantech, ponechává pouze limit pro kyselinu erukovou.

Vyhláška 299/2012 Sb. zrušuje vyhlášku 305/2004 Sb. o kontaminujících a toxikologicky významných látkách. Ustanovení týkající se kontaminantů jsou obsažena v nařízení 1881/2006/ES a dalších nařízeních ES. Nová vyhláška 299/2012 Sb. obsahuje jen ustanovení týkající se kyseliny erukové – zůstává i nadále požadavek na max. 5 % z celkového množství mastných kyselin v tukové složce potravin. Vyhláška nabývá účinnosti od 1. října 2012.