Bezpečnost potravin

Vyhláška 36/2007 Sb. o opatřeních pro tlumení aviární influenzy

Vydáno: 17. 3. 2007
Autor: pospisilova

Česká vyhláška zapracovává příslušné směrnice EU a mění vyhlášku 299/2003 Sb. týkající se zdolávání nákaz a přenosných nemocí.

Vyhláška 36/2007 – o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky 299/2003 o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka – je vydána na základě veterinárního zákona 166/1999 a zapracovává ustanovení směrnic 2005/94/ES  o opatřeních pro tlumení influenzy ptáků a 82/894/EHS o hlášení nákaz zvířat ve společenství.
Členění vyhlášky:
ČÁST 1
I.                   Úvodní ustanovení (předmět úpravy, vymezení pojmů)
II.                 Programy dozoru, hlášení a epizootologická šetření
III.               Podezření z výskytu aviární influenzy (opatření a dodatečná opatření na základě epizootologických šetření)
IV.                 Potvrzení výskytu aviární influenzy (opatření při výskytu HPAI a LPAI v hospodářstvích, v samostatných produkčních jednotkách a kontaktních hospodářstvích, ochranná a další pásma)
V.                  Čištění dezinfekce a repupulace
VI.                Diagnostické postupy, diagnostická příručka a referenční laboratoře
VII.             Očkování
VIII.           Společná, přechodná a závěrečná ustanovení
ČÁST 2 Změna vyhlášky 299/2003
Příloha 1: Definice aviární influenzy
Příloha 2: Hlášení nákazy a dalších epizootických informací, které jsou povinny podávat členské státy
Příloha 3: Povolení k přepravě vajec z hospodářství
Příloha 4: Hlavní kritéria a rizikové faktory pro přijetí rozhodnutí o použití opatření
Příloha 5: Kritéria pro přijetí rozhodnutí o použití opatření v hospodářstvích ve vztahu k LPAI
Příloha 6: Zásady a postupy pro čištění, dezinfekci a ošetření hospodářství
Příloha 7: Referenční laboratoř Unie pro aviární influenzu
Příloha 8: Funkce a úkoly národní referenční laboratoře pro aviární influenzu
Příloha 9: Požadavky týkající se pohybu drůbeže, ptactva chovaného v zajetí a drůbežích produktů v souvislosti s nouzovým očkováním
Příloha 10: Kritéria pro pohotovostní plán.
Vyhláška nabývá účinnosti 1. března 2007.