Bezpečnost potravin

Vyhláška 204/2012 Sb. o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře

Vydáno: 27. 6. 2012
Autor: Ing. Irena Suková

Nová vyhláška k zákonu o rostlinolékařské péči zapracovává směrnici 2009/143/ES a nabývá účinnosti 1. července 2012.

Ministerstvo zemědělství zpracovalo podle § 88 odst. 6 zákona 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči novelizovaného zákonem 199/2012 Sb. vyhlášku 204/2012 Sb. o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře, která nabývá účinnosti 1. července 2012.
Vyhláška 204/2012 Sb. zapracovává směrnici 2009/143/ES, pokud jde o zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování.