Bezpečnost potravin

Vyhlášení nebezpečného výroku: Jednorázové elektronické cigarety zn. AROMA KING MARS 9000 puffs

Vydáno: 17. 1. 2024
Autor: KHS Olomouckého kraje

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, postupem podle § 6 věty druhé zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví 15.1.2024 jako nebezpečné výrobky:

Jednorázové elektronické cigarety zn. AROMA KING MARS 9000 puffs, 20 mg/ml, objem: 18 ml – 8 příchutí.

Riziko pro spotřebitele spočívá v nadlimitním objemu náplně 18 ml, kdy maximální povolený limit pro objem náplně elektronické cigarety nesmí překročit 2 ml. Při uvedeném obsahu nikotinu v elektronické cigaretě 20 mg/ml je celkový deklarovaný obsah nikotinu v jednom výrobku 360 mg, což je asi 9x vyšší hodnota než toxická dávka (40mg), při které se mohou u spotřebitele projevit vážné zdravotní potíže v důsledku intoxikace. Požadavky na předběžnou opatrnost stanovené v § 3 odst. 8 vyhlášky č. 37/2017 Sb. omezují nadměrný obsah nikotinu v náplni, který může být v dostatečně velkých dávkách akutně toxický a smrtelný nejen při požití, ale také při styku s pokožkou.

Riziko pro spotřebitele spočívá také v nedostatečném označení, kdy na jednotkovém balení chybí informace o množství nikotinu v dávce, úplný seznam složek obsažených v náplni (mohou obsahovat látky způsobující alergie), zdravotní varování a další povinné údaje nejsou uvedeny v českém jazyce. Jednotkové balení elektronické cigarety neobsahuje příbalový leták s informacemi o návodu použití, informacemi o kontraindikacích, varování pro specifické rizikové skupiny a s informacemi o možných nepříznivých účincích, o návykovosti a toxicitě. Uživatel tak není dostatečně informován nejen o samotném výrobku, ale ani o rizicích spojených s užíváním výše uvedených jednorázových cigaret a nemůže posoudit užívání těchto elektronických cigaret s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav.

Foto: KHS Olomouckého kraje
Foto: KHS Olomouckého kraje

Zdroj: HSHMP