Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: Literature search on in silico protein toxicity prediction methods

Vydáno: 11. 9. 2018
Autor: KM EFSA

Termín pro podání nabídek je 25. září 2018.

 

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) otevřel výběrové řízení, jehož účelem je uzavřít kontrakt na vykonávání specifických úkolů ve vymezeném časovém rámci, dle podmínek stanovených zadavatelem. Konkrétně jde o vyhledávání literatury týkající se toxicity spojené s proteiny, působící na lidi a zvířata.

Cílem tohoto vyhledávání je následující:

1. Identifikace, vytvoření seznamu a skupin proteinů, které jsou spojovány s nežádoucími účinky u lidí a zvířat;

2. Identifikace  molekulárních  podpisů (např. vzory, domény) rozpoznaných  “toxických” proteinů a patogenetických mechanismů vedoucích k nežádoucím účinkům u lidí a zvířat;

3. Identifikace dostupných databází a vyhodnocení jejich relevantnosti s ohledem na stanovený rámec.

 

Specifické cíle projektu a kritéria výběru jsou detailně popsány na následující adrese: https://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/180910

Termín pro podání nabídek: 25. září 2018 (23:59 místního času)

Zdroj: EFSA: Literature search on in silico protein toxicity prediction methods