Bezpečnost potravin

Výběrové řízení EFSA: Entrusting support tasks in the area of Food Ingredients and Packaging

Vydáno: 3. 5. 2018
Autor: KM EFSA

Termín pro podání nabídek je 3. září 2018.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) otevřel výběrové řízení, jehož účelem je uzavřít kontrakt na zajištění podpůrných úkolů v oblasti přísad do jídla a obalů. Konkrétně jde o spolupráci s Vědeckým panelem pro potravinářská aditiva a zdroje nutrientů přidávaných do potravin (ANS) a Vědeckým panelem pro materiály přicházející do styku s potravinami, enzymy, aromatizující a pomocné látky (CEF) v období jejich transformace; a to v oblasti přípravy pokynu týkajícího se dat požadovaných pro hodnocení rizika ochucovadel používaných v potravinách, podpory hodnocení bezpečnosti potravinářských enzymů a implementace na důkazech založeného hodnocení rizika pro opětovné hodnocení povolených sladidel, bisfenolu A a látek povolených do materiálů přicházejících do kontaktu s potravinami; dle podmínek stanovených zadávací dokumentací.  

Výběrové řízení je omezeno na seznam organizací spolupracujících s EFSA dle článku 36 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.  

Specifické cíle projektu jsou detailně popsány ve specifikaci tendru, kterou naleznete na webových stránkách EFSA:

https://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/180502

Termín pro podání nabídek: 3. září 2018

Zdroj: EFSA: Entrusting support tasks in the area of Food Ingredients and Packaging  GP/EFSA/FIP/2018/01