Bezpečnost potravin

VÚPP pořádal konferenci Současné trendy ve speciální výživě

Vydáno: 20. 4. 2018
Autor: VÚPP

Zpráva o konferenci včetně abstrakt přednášek a prezentací

V rámci oslav 60. výročí založení Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v.v.i. proběhla ve čtvrtek 19. dubna ve velkém sále Národního zemědělského muzea v Praze na Letné odborná konference s názvem Současné trendy ve speciální výživě. Na akci vystoupili přední odborníci výzkumného ústavu, spolupracující odborníci a lékaři internisté. Účastníci konference z řad vědců, lékařů, zástupců státní správy, nutričních terapeutů i studentů si vyslechli sedm samostatných přednášek o speciální výživě při alergiích a intolerancích na nejrůznější potraviny. Akce proběhla pod záštitou ministra zemědělství Jiřího Milka a primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové. Více jako 180 přihlášených diskutovalo na tato témata.

Ředitel Výzkumného ústavu potravinářského Praha (VÚPP) Ing. Pavel Skřivan, CSc. představil úvodem jednotlivá témata celodenní akce, přiblížil stručnou historii ústavu a nastínil i možný budoucí vývoj v oblasti speciálních potravin. „K pořádaní konference nás inspirovala práce na rozsáhlé studii pro Ministerstvo zemědělství, která se věnovala tématu potraviny pro skupiny obyvatel se zvláštními požadavky na výživu a byla dokončena na konci roku 2017. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří se na této osmisetstránkové studii podíleli a jsem na ně hrdý“, zdůraznil ředitel výzkumného ústavu a pedagog z VŠCHT Ing. Pavel Skřivan, CSc. Účastníci konference diskutovali poté o problematice potravinových alergií. Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D. z interního oddělení Thomayerovy nemocnice Praha popsal celiakii jako jedno z autoimunitních onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku a hlavní zásady bezlepkové diety. Následovala přednáška Ing. Dany Gabrovské z Potravinářské komory a Ing. Pavla Skřivana z VÚPP, ve které shrnuli pozitivní a negativní stránky vývoje bezlepkových potravin v průběhu 20 let. MUDr. Eliška Kopelentová z pražské fakultní nemocnice Motol navázala problematikou mléka, intolerance a alergie na laktózu. Před obědem si účastníci akce ještě vyslechli přednášku prof. Ing. Jany Dostálové, CSc. z VŠCHT, na téma, zda mohou rostlinné nápoje nahradit mléko. Po obědě následovaly prezentace imunoložky MUDr. Ivany Šetinové ze spol. Immunia s.r.o. Praha o potravinových alergiích a Mgr. Alexandry Koštálové ze Státního zdravotnického ústavu o alergenech ve školních jídelnách. Na závěr vystoupil dlouholetý vědec VÚPP Ing. Milan Houška, CSc., který hovořil o metodách odstraňování alergenů z potravin.

Součástí akce bylo i několik ochutnávek bezlepkových potravin a nápojů. Zástupci pivovaru Ferdinand představili bezlepkové pivo, návštěvníci také ochutnali ovocné štávy Refit z Beskydu Fryčovice (ošetřené paskalizací), Chmelinky z čokoládovny Carla, kokosové produkty od SENSE COCO, bezlepkové výrobky od bezlepkové pekárny Liška a Mlska. V sále bylo možné si prohlédnout i soupravy na analýzu lepku v potravinách od společnosti Elisa a výstavku retro potravinářských výrobků.

Více informací najdete zde (abstrakta přednášek, prezentace).

Zdroj: VÚPP