Bezpečnost potravin

Vstupní údaje pro vývoj modelu příjmu potravinových enzymů

Vydáno: 27. 2. 2023
Autor: KM EFSA

Informační setkání EFSA; Brusel + on-line, 18. dubna 2023

Podle nařízení (ES) č. 1332/2008 jsou všechny potravinářské enzymy, které jsou již na trhu EU, a nové potravinářské enzymy, předmětem hodnocení bezpečnosti provedeného EFSA. Výsledek tohoto hodnocení podporuje Evropskou komisi při sestavování prvního seznamu Společenství pro potravinářské enzymy.

Dietární expozice je nedílnou součástí hodnocení bezpečnosti. Od roku 2017 shromažďuje EFSA údaje pro vývoj modelu příjmu enzymů v potravinách (FEIM). Vzhledem k tomu, že sběr údajů se blíží ke svému konci, EFSA nyní organizuje toto informační setkání o vstupních údajích nezbytných pro rozvoj FEIM. Akce se zaměří na čtyři témata: procesy výroby potravin, při nichž jsou (nebo mohou být) použity potravinářské enzymy, technické údaje specifické pro jednotlivé procesy (skupiny potravin a konverzní faktory), zmírnění dvojího započítání a uvolňování FEIM.

Návrh programu jednání byl zveřejněn na webu EFSA. V závislosti na zpětné vazbě obdržené během registrace může být program změněn. Konečný program jednání bude k dispozici v den konání akce.

Cíle akce

  • Podporovat porozumění technickým faktorům používaným při odhadu dietární expozice potravinovým enzymům
  • Vytvořit příležitosti pro otevřený dialog mezi EFSA a jeho partnery a zúčastněnými stranami
  • Výměna osvědčených postupů v metodice týkající se dietární expozice potravinářským chemickým látkám

Komu je akce určena?

Akce se zaměřuje především na poskytovatele dat, uživatele FEIM a odborníky, kteří vyhodnocují bezpečnost potravinářských enzymů. Pro lepší pochopení technických aspektů této události viz výzvy EFSA k poskytnutí vstupních údajů pro posouzení expozice potravinářských enzymů.

Účast je otevřena i dalším zúčastněným stranám se zájmem o regulovanou vědu týkající se potravinářských enzymů, jako jsou žadatelé, konzultanti a akademici.

Akce bude těžit z účasti vládních subjektů pro hodnocení rizik, které budou sdílet osvědčené postupy.

Fyzická účast je omezena na maximálně 120 účastníků, zatímco online účast není omezená.

Online registrace

Registrace je možná on-line prostřednictvím webu EFSA. Lhůta pro registraci je 17. března pro osobní účast a 14. dubna pro účast online.

EFSA si vyhrazuje právo prověřovat registrace pro osobní účast s cílem zajistit vyvážené zastoupení všech zúčastněných stran a odborných skupin.

Potvrzení účasti

Žadatelé o registraci pro osobní účast obdrží potvrzení od EFSA do 22. března.

Žadatelé o registraci pro on-line účast obdrží okamžité potvrzení o účasti. Účast bude umožněna pouze po předchozím potvrzení registrace.

Logistické informace

Schůze se bude konat v Bruselu a on-line.

Místo konání bude sděleno účastníkům vybraným k osobní účasti, jakmile bude jejich registrace potvrzena. V případě účastníků on-line bude odkaz na připojení ke schůzi sdělen dne 17. dubna.

Akce bude v angličtině. Překlad nebude poskytován.

Akce je zdarma. Není zde žádný registrační poplatek.

Nejsou-li pozváni EFSA, jsou účastníci povinni hradit své vlastní cestovní náklady a náklady na ubytování.

Zdroj: EFSA