Bezpečnost potravin

Volný pohyb zboží: EK se radí o zlepšení vzájemného uznávání

Vydáno: 26. 2. 2004
Autor:

Vzájemné uznávání by mělo umožnit produktům legálně prodávaným v jednom členském státu jejich prodej ve všech ostatních bez potřeby vyhovět různým pravidlům platným v jednotlivých členských státech.

Brusel 19. února 2004 – Evropská komise zahájila po internetu diskusi o tom, jak zlepšit praktické uplatňování zásady vzájemného uznávání, která přestavuje jeden ze základů vnitřního trhu EU. Vzájemné uznávání by mělo umožnit produktům legálně prodávaným v jednom členském státu jejich prodej ve všech ostatních bez potřeby vyhovět různým pravidlům platným v jednotlivých členských státech. Podniky by se vyhnuly nákladné technické a byrokratické zátěži. Zásada se vztahuje na zboží, pro něž neexistuje směrnice ani nařízení EU, v němž by byl stanoven jednotný soubor harmonizovaných unijních pravidel platný ve všech členských státech a upravující například technické specifikace a požadavky na balení. Zdá se však, že státní správa mnoha zemí a hospodářské subjekty nejsou z principem vzájemného uznáváni obeznámeny nebo je pro ně obtížné jej uplatňovat. Zájemci mohou na výzvu k diskusi reagovat do 30. dubna 2004 vyplněním jednoduchého a přehledného dotazníku zaslaného prostřednictvím systému Interaktivní tvorba politiky provozovaného Komisí na její zvláštní diskusní stránce s názvem „Your Voice in Europe“ : http://europa.eu.int/yourvoice/consultations/index_en.htm .
[Podkladový text IP/04/242]: http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=IP/04/242|0|RAPID&lg=EN .

e-mail: info@iceu.cz ;
http://www.evropska-unie.cz ;

ICEU, Týden, 24. 2. 2004