Bezpečnost potravin

Vodítka pro hodnocení rizik pohody (welfare) zvířat

Vydáno: 31. 1. 2012
Autor: MZe

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal vodítka, která vůbec poprvé stanovují standardizovanou metodiku pro hodnocení rizik pohody zvířat.

Metodika napsaná způsobem postupných kroků (step-by-step approach) je navržena tak, aby byla použitelná pro všechny druhy zvířat a všechny faktory, které ovlivňují dobré životní podmínky zvířat, včetně chovu, dopravy a dodržování welfare na jatkách. Vytvoření těchto vodítek podporuje EFSA plnění závazku vědeckého přístupu k práci na zajištění pohody zvířat a je rovněž dalším krokem v implementaci nedávno přijaté Strategie pohody zvířat EU pro léta 2012 – 2015.

Vodítka budou používána Panelem EFSA pro zdraví a pohodu zvířat (AHAW) pro budoucí vědecké poradenství o rizicích spojených s pohodou zvířat. Vodítka, vytvořená díky nadšení a zkušenostem vědců EFSA (a zapojených externích odborníků), budou důležitou součástí vědecké literatury o pohodě zvířat. Vědci, veterináři a všichni ti, kteří jsou zainteresováni ve věci pohody zvířat, mají možnost hodnotit rizika spojená s dobrými životními podmínkami a pohodou hospodářských zvířat podle praktické a harmonizované metodiky.

Další informace najdete na webových stránkách Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Zdroj: EFSA
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/120125.htm