Bezpečnost potravin

Vnitřní audit, příprava auditorů pro vnitřní audit systému kritických bodů (HACCP)

Vydáno: 27. 5. 2004
Autor:

Školící a konzultační středisko pro zavádění HACCP Odboru potravinářské výroby Ministerstva zemědělství ČR při Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze pořádá dvoudenní přípravný kurz pro vnitřní auditory systému kritických bodů. Kurz se koná 3.-6.6. 2004 na Ústavu konzervace potravin a technologie masa, v knihovně ústavu č. dveří 268, VŠCHT Pr

Kurz bude organizován formou praktických cvičení zaměřených na přípravu a provádění vnitřních auditů systému kritických bodů ve výrobě potravin. Součástí kurzu bude také aktualizace informací o přístupech k systému kritických bodů, vztahu GMP/GHP a HACCP apod. Kurz je určen pracovníkům potravinářských podniků se zkušenostmi v technologii výroby potravin, v řízení jakosti a zajišťování zdravotní nezávadnosti. Úroveň kurzu bude přizpůsobena znalostem účastníků. Absolventi kurzu získají osvědčení.
Program kurzu:
Čtvrtek 3. června

  • Prezence účastníků
  • Úvod do problematiky auditů (význam a cíle auditu systému kritických bodů (HACCP), terminologie z oblasti auditů, používané normy a předpisy, zdroje pro provádění auditů, druhy auditů, vlastnosti auditora, metodologie auditu atd.
  • Cvičení ve skupinách – procvičení fáze plánování a přípravy auditu (program auditu, časový harmonogram auditu, přezkoumání dokumentace, příprava kontrolního seznamu otázek atd.)
  • Diskuse

Pátek 4. června

  • Cvičení ve skupinách – procvičení fáze realizace auditu (úvodní jednání, prověrka dokumentace
  • Cvičení ve skupinách – procvičení fáze realizace auditu a fáze zhodnocení a dokumentování výsledků (sběr informací, záznam zjištění a objektivních důkazů, konzultace zjištění z prověrky, závěrečné jednání, protokol z auditu, následná prověrka)
  • Diskuse
  • Ukončení kurzu

Kapacita kurzu je 20 osob
Přihlášky nutno zaslat na adresu VŠCHT, Ústav konzervace potravin a technologie masa, Technická 5, 166 28 Praha 6, případně faxem nebo E-mailem nejpozději do středy 2. 6. 2004
Další informace o kurzu Vám poskytne: ing. Z. Urbančíková (224 353 002), E–mail: Zdenka.Urbancikova@vscht.cz, fax: (233 337 337), ing. N. Cahlíková (224 355 103), E–mail: Nadezda.Cahlikova@vscht.cz nebo jsou uvedeny na http://konzervy.vscht.cz