Bezpečnost potravin

Vliv selenu na kolorektální karcinom

Vydáno: 23. 4. 2009
Autor: berankova1

Stále více vědeckých studií naznačuje, že zvýšeným příjmem selenu je možné předejít nádorovému onemocnění.

Kolorektální karcinom je jedním z hlavních důvodů úmrtí na nádorová onemocnění. V posledních letech stále více vědeckých studií naznačuje, že nádorovému onemocnění je možné předejít zvýšeným příjmem selenu.
Selen ve formě selenocysteinu vázaného v bílkovinách a snad i některých nízkomolekulárních sloučeninách hraje důležitou úlohu v ochraně a regulaci řady dějů v lidském organismu. K jeho zatím nejdůležitějším známým funkcím patří antioxidační ochrana, vliv na imunitní reakce, eliminace vlivu těžkých kovů a regulace působení thyroideálních hormonů tvorbou a deaktivací aktivního hormonu T3. Selen chrání organismus před tzv. „civilizačními nemocemi“, jako jsou kardiovaskulární choroby, nádorová, zánětlivá či neurodegenerativní onemocnění. Další poznatky ukazují na roli selenu ve vývoji, na vliv na fertilitu mužů a těhotenství žen, na psychiku.
Selen je stopovým prvkem, nezbytnou součástí naší výživy. WHO (Světová zdravotnická organizace) stanovila denní doporučený příjem selenu v množství 50-200 μg/den. Za optimální považuje příjem 1 μg/kg tělesné hmotnosti.
Hlavní zdroj selenu pro člověka představují potraviny (např. vejce, mléko, luštěniny, rybí výrobky, vepřové a drůbeží maso, česnek, brukev, brokolice). V České republice je vzhledem k nízkým koncentracím selenu v půdě (0,07-0,12 mg/kg), příjem tohoto prvku velmi nízký. Tento nedostatek se řeší dovozem potravin s vyšším obsahem selenu (např. obilí z kanady), obohacováním půd sloučeninami selenu a obohacováním krmiv pro užitková zvířata selenovými preparáty.
Co se týká doplňků stravy, je velmi důležitá forma selenu. Existuje rozdíl mezi potravinovým doplňkem s organickým selenem a běžným multivitaminem, který obvykle obsahuje anorganický typ selenu (Selen v anorganické vazbě se z organismu rychle vylučuje a nezajistí dostatečnou hladinu na delší dobu.). Nejvyšší vstřebatelnost a nejdelší přetrvávající hladinu v krvi má organický selen ve formě selenomethioninu, který je pro lidský organismus prokazatelně biologicky nejdostupnější.
Podle studií má selen příznivý účinek při léčbě rakoviny. In vitro studie naznačují, že selen zvyšuje účinek chemoterapie, redukuje toxicitu chemoterapeutických léků a zvyšuje tělesnou odolnost vůči lékům.
Z dalších uskutečněných studií vyplývá, že pacienti s rakovinou byli charakterističtí nižší hladinou selenu v tělních tekutinách než kontrolní zdravá skupina. Otázkou zůstává, zda nízká koncentrace selenu u pacientů s nádorovým onemocněním je rizikový faktor pro rakovinu nebo je to důsledek změn v metabolismu u pacientů s nádory. Také další výsledky studií nasvědčují, že selen je schopen redukovat riziko rakoviny, právě když je použit během krátké časové periody pokrývající promoční fázi karcinogeneze.
K dalšímu rozluštění významu selenu vzhledem k nádorovým onemocněním by mohla nejvíce přispět nejrozsáhlejší světová studie prevence rakoviny PRECISE (Prevention of Cancer by Intervention with Selenium), případně prospektivní studie SELECT (Selenium and Vitamin E Cancer Prevention Trial), které se zahájily v roce 2001, 2002, a jejichž výsledky by měly být známy v roce 2013-2015. V případě pozitivního závěru studie PRECISE, bude pravděpodobně navržena cesta ke zvýšení příjmu selenu v celé populaci.

Výživa a potraviny 64, 2009, č.1, s.5-8
Objednávka kopie článku