Bezpečnost potravin

Vliv pečiva obohaceného vlákninou na krevní glukózu diabetiků

Vydáno: 13. 7. 2002
Autor:

studie v SRN, vláknina Vitacel, nižší postprandiální koncentrace glukózy

V západních zemích je úroveň přívodu balastních látek stravou všeobecně pod doporučenými hodnotami, což platí i pro diabetiky. Doporučené dávky lze přesněji stanovit, zaměří-li se výzkum na určitou cílovou skupinu spotřebitelů. Při studii prováděné v Institutu pro lidskou výživu a potravinářské vědy na univerzitě v Kielu byl k obohacování chleba a pečiva použit vlákninový koncentrát z pšenice – Vitacel a dávky byly testovány na skupině starých osob trpících diabetem typu 2. Obohacováním potravin byl přísun vlákniny zvýšen o 6 g/den. Po osmi týdnech nebyl pozorován žádný rozdíl v krevní glukóze (nalačno), hladině inzulinu ani hodnotách HbA1c
mezi pacienty konzumujícími obohacené a neobohacené pečivo. Avšak u konzumentů obohaceného pečiva byly zjištěny nižší postprandiální koncentrace glukózy v krvi. Rozdíly proti pacientům konzumujícím neobohacené pečivo byly signifikantní po 30, 90, 150 i 180 min. Plocha pod křivkou glukózy v plasmě po konzumaci obohaceného chleba činila jen 75 % plochy křivky po spotřebě běžného chleba. To je pozitivní výsledek z hlediska prevence následků diabetu.
Ernährung, 26, 2002, č. 5, s. 197 – 200