Bezpečnost potravin

Vliv nasycených a transmastných kyselin na hladinu krevních lipidů

Vydáno: 30. 3. 2017
Autor: Společnost pro výživu

Přehledová práce publikovaná Společností pro výživu.

Přehledová práce „Vliv nasycených a transmastných kyselin na hladinu krevních lipidů“ byla publikována v letošním 2. čísle časopisu „Výživa a potraviny“.

Abstrakt

Stále častěji se setkáváme se spoustou protichůdných názorů o vlivu tuků a cholesterolu na kardiovaskulární onemocnění. Světová zdravotnická organizace publikovala dvě přehledové studie, které sledovaly vliv nasycených a transmastných kyselin na hladinu krevních lipidů a lipoproteinů. Zařazeny byly pouze studie, kde účastníci (nad 17 let) byli považováni za zdravou populaci bez poruch lipidového mechanismu a diabetu a u nichž byla zaručena kontrolovaná skladba stravy. Vysoký příjem nasycených a transmastných kyselin měl negativní vliv na lipidový profi l sledovaných subjektů, včetně zvýšení hladiny LDL-cholesterolu, který je všeobecně považován za rizikový faktor kardiovaskulárních onemocnění.

Autor: Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.
Výživa a potraviny 72, 2017, č. 2, s. 30 – 33

 

Zdroj: Společnost pro výživu


Foto: Shutterstock