Bezpečnost potravin

Vliv aplikace aflatoxinu a fumonisinu na brojlery

Vydáno: 21. 1. 2006
Autor:

Výsledky brazilské studie uvádějí, že fumonisin B1 a aflatoxin B1 jednotlivě nebo v kombinaci nemění výrazně u brojlerů hematologické a sérologické ukazatele, ale mohou způsobit poškození jater a ledvin.

Mykotoxiny – sekundární metabolity – produkované plísněmi,  mohou pronikat do potravin pro lidi a do krmiv zvířat.  Po přijetí potravinami nebo krmivy se  mykotoxiny obtížně diagnostikují; vyvolávají většinou mírné příznaky, které se  mohou snadno zaměnit s příznaky onemocnění způsobených jinými mikroorganismy. Citlivost vůči mykotoxinům  závisí na věku, pohlaví, druhu zvířat a toxinech.
Pro zdraví lidí a zvířat jsou důležité dvě hlavní skupiny mykotoxinů – aflatoxiny – produkované plísní Aspergillus flavus a Aspergillus parasiticus a fumonisiny, které jsou produkované hlavně Fusariem verticillioides a Fusariem proliferatum. Aflatoxiny indukují   onemocnění jater, změny v rychlosti růstu, změny v imunogenzi a mají karcinogenní a mutagenní vliv na různé živočišné druhy, speciálně na domácí ptáky. Aflatoxiny mají tendenci pronikat do měkkých tkání a uloženého tuku  domácích ptáků.  Největší kumulace se sleduje v orgánech jako jsou játra a ledviny.
Z fumonisinů je fumonisin B1 nejtoxičtější  a je zodpovědný za různé patologické jevy jako je rakovina jater u hlodavců, edém plic u prasat a leukoencefalomalacie u koní; u lidí vyvolává nephrotoxicitu a rakovinu jícnu.
U intoxikovaných kuřat se redukuje užitkovost, objevují se průjmy, nedostatečná chuť k příjmu krmiva, orální léze, zvýšená hmotnost jater a vysoká mortalita. Mechanismus působení fumonisinu není dosud dokonale prostudován.
Cílem studie z Brazílie bylo zjistit individuální a kombinovaný vliv aflatoxinu B1 a fumonisinu B1 na brojlery při prodloužené orální aplikaci.
Poultry Sci., 84, 2005, č. 12, s. 1835-1840