Bezpečnost potravin

Vliv antioxidantů a jiných složek výživy na věkem podmíněnou makulární degeneraci

Vydáno: 16. 12. 2021
Autor: Společnost pro výživu

Článek publikovaný Společností pro výživu

Článek „Vliv antioxidantů a jiných složek výživy na věkem podmíněnou makulární degeneraci“ publikovala Společnost na výživu v novém čísle časopisu Výživa a potraviny.

Abstrakt
Cílem článku je shrnout současné poznatky o faktorech ovlivňujících vznik a progresi věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Zdá se, že v patogenezi tohoto závažného onemocnění oční sítnice hraje nejvýznamnější roli oxidační stres. Dostatečný příjem antioxidantů a dalších živin důležitých pro zdraví očí se proto zdá být základní. Zvyšující se incidence VPMD, riziko nevratné slepoty, nedostupnost léčby nebo její vysoká ekonomická náročnost jsou důvody, proč se poukazuje na významnou úlohu výživy v prevenci a zpomalení progrese této nemoci.

Autorka článku: MUDr. Kudlová Eva, CSc., Ústav hygieny a epidemiologie, 1. LF Univerzity Karlovy

 

    

Zdroj: Společnost pro výživu

Foto: Shutterstock