Bezpečnost potravin

Vlhkost obilí – rozhodující kvalitativní hodnota mezi sklizní a prodejem

Vydáno: 13. 9. 2011
Autor: Ing. Irena Suková

Přehledový dokument o souvislosti mezi obsahem vody v zrnu a v okolí, teplotou a tlakem vzduchu, vodní aktivitou a napadením plísněmi.

Známým faktem je, že vývoj plísní v obilí nastává při úrovni vodní aktivity aw > 0,65, takže dodržením této hodnoty během skladování a přepravy se zásadně sníží riziko vytváření mykotoxinů (především ochratoxin A, OTA). Hodnota aw má zásadní význam pro stabilitu a skladovatelnost obilí a pro process dozrávání (zvýšení se projevuje “orosením zrna” a snížením sypkosti). Měření aw je nástrojem
–      proti kolísání kvality, k snížení nákladů omezením ztrát,
–      k zvýšení technologické účinnosti (kontrola a modifikace prováděných operací (sušení, , provětrávání, skladování, sestavování partií,
–      k identifikaci a popisu rizik,
–      k vyhodnocení řízení procesů,
–      k stanovení metodických zásad,
–      k informovanosti o odborných problémech.
Pro prevenci a snižování fusáriových toxinů v obilí a obilných produktech je v doporučení Komise z 17. 8. 2006 (OJ L 234, 29.08.2006, s. 35) uvedena aw hodnota aw= 0,65 a vytřídění napadených zrn.
Podle ISO 6322/1-1981 se doporučuje obsah vlhkosti v zrnu 13,2 – 14,3 %, aw 0,60 – 0,65, vlhkost vzduchu v horní části skladového prostoru 55 – 60 %. Hodnota aw odpovídá obsahu vody u pšenice, žita a ječmene 14,0 – 14,5 %, u ovsa 12 %. Znamená to snížit sušením vlhkost z obvyklých 16 %. Snížení obsahu vody je ještě důležitější než snížení teploty z 18 na 10 °C.

Pro prevenci a snížení kontaminace mykotoxiny (včetně ochratoxinu A, zearalenonů, fumonisinů a trichotecenů) zpracoval Codex Alimentarius „Kód pro praxi“ (CAC/RCP 51-2003).

Struktura citovaného článku:
1.    Úvod
2.    Význam rozdílných termínů týkajících se vlhkosti
3.    Vodní aktivita obilí
4.    Výsledky konkrétních studií zaměřených na vlhkost obilí a aw
5.    Závěr

Mühle + Mischfutter, 148, 2011, č. 15, s. 490-494
Objednávka kopie článku