Bezpečnost potravin

Vláknina napomáhá snižování rizika karcinomu hrtanu

Vydáno: 5. 3. 2003
Autor: berankova1

Konzumace vlákniny formou zeleniny, ovoce a celozrnných obilovin se může podílet na snižování rizika karcinomu hrtanu.

Nejnovější výzkumy prováděné ve Výzkumném ústavu farmakologickém v Milánu a obdobných ústavech ve Švýcarsku a Francii potvrzují úlohu stravy, resp. vlákniny potravy, ve snižování rizika karcinomu hrtanu. Bylo zjištěno, že konzumace zeleniny, ovoce a celozrnných cereálií je nepřímo spojena s rizikem laryngeálního karcinomu. V dalším výzkumu se nyní bude sledovat konkrétní vliv vlákniny z jednotlivých druhů potravin na tento typ karcinomu. V rámci provedeného výzkumu, který zahrnoval 527 pacientů s diagnostikovanou rakovinou hrtanu a téměř 1300 pacientů bez karcinomu rozdělených do skupin podle věku a pohlaví byly zjišťovány stravovací návyky pacientů s karcinomem. Byla zjištěna velmi silná inverzní závislost mezi celkovým příjmem vlákniny a rizikem karcinomu hrtanu. Ze sledovaných druhů potravin vykazovala nejmenší vliv vláknina z cereálií, což je přičítáno konzumaci převážně upravených (rafinovaných) obilovin. Mechanismus působení vlákniny na snižování rizika karcinomu hrtanu není dosud přesně objasněn. Nicméně bylo konstatováno, že vyšší přívod vlákniny odráží obecně u sledovaných osob zdravější způsob stravování, a že významnou roli při vzniku karcinomu hrají rovněž další rizikové faktory spojené se životním stylem, jako je kupříkladu kouření a vyšší spotřeba alkoholu.

Annals of Oncology, 14, 2003, s. 162–167