Bezpečnost potravin

Vláda projedná založení agentury na podporu domácích potravin

Vydáno: 11. 7. 2003
Autor:

Agentura by měla vzniknout od příštího roku jako obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem bude MZe.

Ministerstvo zemědělství požádalo ve středu vládu o souhlas se založením Národní marketingové agentury, která bude podporovat odbyt domácích zemědělských a potravinářských výrobků. Agentura by měla vzniknout od příštího roku jako obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem bude MZe. Peníze na financování agentury v letech 2004 až 2006 půjdou z kapitoly resortu zemědělství. V prvním roce by to mělo být podle představ MZe 200 až 250 milionů korun. Poté se na hrazení její činnosti mají podílet dobrovolnými příspěvky zemědělci a zpracovatelé. Od ledna 2004 by marketingová agentura měla převzít program podpory domácích potravin včetně správy známek kvality pro nadprůměrné výrobky. Do její činnosti mají patřit také například akce na podporu prodeje, prezentace české potravinářské produkce na domácích i zahraničních výstavách, pořádání odborných konferencí i průzkumy domácího a zahraničního trhu. Marketingová agentura tak má pomoci udržet postavení českých výrobků na domácím trhu a podpořit jejich proniknutí na trhy dalších států Evropské unie. Po vstupu Česka do EU a odstranění současných obchodních bariér totiž budou domácí zemědělci a zpracovatelé čelit přímé konkurenci ze současných členských států i nově přistupujících zemí. Pro letošní rok MZe spolu s Potravinářskou a Agrární komorou připravilo základní program propagace českých agrárních výrobků. Potraviny a zemědělské produkty splňující stanovené parametry mohou získat značku kvality s názvem KLASA. O její udělení pro celkem 32 výrobků požádalo zatím 15 výrobců. První značky plánuje MZe udělit koncem srpna na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích. V regálech obchodů by se první potraviny s novým logem potvrzujícím kvalitu a český původ měly objevit nejspíš v září. Značku výrobci získají na tři roky, poté mohou zažádat o prodloužení. Česká republika má podle MZe ve srovnání s drtivou většinou členských a kandidátských zemí EU na poli agrárního marketingu zpoždění.
dmr mha (old)
9. 7. 2003