Bezpečnost potravin

Vláda ČR: investice do modernizace meteorologické služby

Vydáno: 15. 1. 2003
Autor:

ČHMÚ, 700 mil. Kč, modernizace předpovědní a výstražné služby se bude týkat nejen protipovodňové ochrany, ale například i obrany v případě napadení státu teroristy, povodně, ochrana ŽP

Přibližně 200 milionů korun ze státního rozpočtu se vláda rozhodla přidělit Českému hydrometeorologickému ústavu (ČHMÚ) na modernizaci předpovědní a výstražné služby v příštím roce. Novinářům to po jednání ministrů řekl Vladimír Marek z tiskového oddělení vlády. ČHMÚ potřebuje na modernizaci v příštích pěti letech asi 700 milionů korun.
Ředitel ČHMÚ Ivan Obrusník ČTK nedávno řekl, že modernizace předpovědní a výstražné služby se bude týkat nejen protipovodňové ochrany, ale například i obrany v případě napadení státu teroristy. Z řady chystaných změn vyzdvihl posílení pozorovacích sítí tak, aby například měřicí zařízení na tocích vydržela větší nápory vody, například dvousetletou nebo třísetletou povodeň.
Investovaná částka daleko přesáhne peníze, které stát vložil do změn v předpovědních službách po povodních na Moravě roku 1997. Zpráva ministra životního prostředí Libora Ambrozka o příčinách srpnových povodní konstatuje, že použití meteorologických modelů a spolupráce mezinárodních meteorologických služeb je při prognózování významným pokrokem. Zároveň ale z analýz vypracovaných ministerstvem za spolupráce ČHMÚ vyplynulo, že ani tyto odborné předpoklady nezaručují dostatečnou spolehlivost předpovědí v tak extrémních situacích, jaké byly loni v srpnu. Při extrémně velkých záplavách jsou totiž nutná speciální opatření, například zvláštní metodiky vyhodnocování dat nebo modely, jejichž nastavení není možné kvůli ojedinělosti extrémních záplav.
Českou republiku postihly loni v srpnu povodně, které svým rozsahem přesáhly i tragické záplavy na Moravě v roce 1997.
Jakub Dospiva

e-mail: info@iceu.cz  
http://www.evropska-unie.cz

ICEU-EkoList