Bezpečnost potravin

VK EFSA: Návrh vědeckého stanoviska k hornímu tolerovatelnému příjmu folátů

Vydáno: 29. 5. 2023
Autor: KM EFSA

Oddělení EFSA pro výživu a inovace potravin zahájilo veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska k hornímu tolerovatelnému příjmu (UL, the tolerable upper intake level) folátů. Tento dokument přehodnocuje bezpečnost užívání folátů a uvádí revidované UL.

Zainteresované strany se vyzývají, aby do uvedené lhůty předložily své připomínky. Při předkládání připomínek je třeba uvést konkrétní odkaz na číslo řádku a stránky, ke které se připomínky vztahují.

Další údaje nebo soubory na podporu připomínek lze předložit pomocí příslušné funkce v digitálním formuláři. Název každého připojeného souboru musí obsahovat odkaz na připomínku, které se týká (např. identifikátor připomínky, téma atd.). Soubor musí být ve formátu umožňujícím vyhledávání a přístupném pro stažení. Naskenované dokumenty nebudou brány v úvahu.

Další informace k průběhu veřejné konzultace, návrh dokumentu a jeho příloh a elektronický formulář pro podání připomínek naleznete na portálu EFSA Connect.

Veřejná konzultace je otevřená do 30. 6. 2023.

Zdroj: EFSA Connect