Bezpečnost potravin

Vitaminy

Vydáno: 2. 11. 2004
Autor:

Vitaminy / Pavel Hlúbik, Libuše Opltová.- Vyd. 1. Praha : Grada, 2004. - 232 s., ISBN 80-247-0373-4. Publikace je přístupná čtenářům knihovny pod signaturou D 91166.

Nová publikace v Zemědělské a potravinářské knihovně Vitaminy přináší v ucelené formě nejnovější poznatky o významu vitaminů pro zdraví člověka. Autoři zmiňují nezbytnost těchto esenciálních složek potravy pro zdárný vývoj jedince v době zdraví (včetně těhotenství a laktace) i nemoci, upozorňují nicméně na možná rizika laické suplementace, na možnost předávkování a korigují rovněž neúměrná očekávání případné vitaminové intervence.
Publikace je psaná přehledně a srozumitelně a přináší řadu nejnovějších vědeckých poznatků. Je určena zejména pro odbornou veřejnost, ale může sloužit jako zdroj informací pro širokou laickou veřejnost.
Kniha je členěna na oblast fyziologie, biochemie, metabolizmu vitaminů a jejich aplikace v racionálním stravování, v enterální a parenterální výživě. Část publikace je věnována kvalitativnímu hodnocení konzumované stravy se zaměřením na vitaminy a souboru aktuálně vyráběných dietních doplňků a farmaceutických přípravků používaných pro suplementaci.

Více informací o publikaci včetně obsahu a ukázky je k dispozici zde.