Bezpečnost potravin

Vitamin D – okolnosti a vysvětlení pro doporučený přívod dietou v ČR

Vydáno: 16. 10. 2018
Autor: SZÚ

Informace Centra zdraví, výživy a potravin SZÚ


Foto: Shutterstock

CZVP opakovaně upozorňuje na zjištění, že přívod vitaminu D dietou je pro populaci v ČR relativně nízký. Je tomu tak i v dalších okolních zemích. Dříve se věřilo, že 5 ug na osobu a den (= 200 IU) dostačuje k pokrytí potřeb organizmu, protože zbytek si tělo vytvoří po ozáření kůže UVB paprsky slunce. Nové poznatky ale ukazují, že k dosažení minimální vhodné koncentrace vitaminu D v krevním séru ( 50 nmol 25-hydroxyvitamínu D / litr) je potřeba přijmout dietou asi 20 ug vitaminu D (= 800 IU), pokud nemáme žádnou nebo minimální endogenní tvorbu (DACH, 2015). Tato situace nastává zejména od podzimu do jara, kdy trávíme venku méně času a kůže je kryta oděvem a často i UVB protektivní kosmetikou. Proto je potřeba věnovat péči přívodu tohoto důležitého vitaminu, který v těle ovlivňuje více než 200 různých funkcí. Více než 95% populace v ČR této hodnoty nedosahuje. 

Slunce a vitamin D

Stručně řečeno, pro osoby s hnědými vlasy, světlejší kůží (typ pleti III) je potřeba v létě ozářit čtvrtinu těla po dobu asi 5 – 10 minut, z jara a na podzim je již potřeba asi 15 – 25 minut, aby se v těle vytvořilo asi 10 ug vitaminu D. Záleží také na věku, mladší a starší lidé tvoří méně vitaminu D než dospělé osoby. Delší expozice UVB záření nepřináší riziko tvorby nadbytku vitaminu D v těle. Riziko je spíše spojeno s poškozením kůže při opalování (viz doporučení lékařů pro opalování).

Mohu se vitaminem D předávkovat?

Je velmi nepravděpodobné, že by se spotřebitel předávkoval z běžné diety. Situace může nastat při kombinaci předepsaných léčiv a doplňků stravy s vysokým obsahem vitaminu D. Za tolerovatelnou dávku pro dospělé osoby se považuje ještě hodnota 100 ug/den,  pro děti ve věku 1-10 roků 50 ug/den a pro kojence 25 ug/den (EFSA, 2016).ˇPři vyšší dávce je pozorována hyperkalcemie (zvýšený obsah vápníku v krvi). Pokud berete léčiva s vysokým obsahem vitaminu D, lékař, který vám preparát předepsal, vás upozorní na případná rizika.

Je vitamin D v potravinách stabilní?

Situace se může lišit, ale určitá stabilita existuje. Při krátkém vaření odolá z 50 – 80 % do teplot 180 o C, je ale citlivý i na kyselé prostředí a oxidaci. Nelze dát jednoduchou odpověď.

Jsou na trhu již obohacené potraviny?

Ano. Není jich mnoho, ale jsou. Zejména mléčné výrobky a rostlinné tuky. Určité mapování před časem provedlo CZVP SZÚ (viz stránka SZÚ k vitaminu D) a informace využil i server Vitalia (https://www.vitalia.cz/clanky/velky-prehled-potraviny-obohacene-vitaminem-d/)

Kde zjistím další informace o vitaminu D?

Řada informací je zveřejněna na web stránkách SZÚ:  
http://www.szu.cz/tema/bezpecnost-potravin/vitamin-d-v-potravinach

J.Ruprich, Brno 12.10.2018

 

Zdroj: SZÚ