Bezpečnost potravin

Vitamin C podávaný kojencům je může chránit před alergiemi

Vydáno: 28. 1. 2005
Autor:

Finští výzkumníci zjistili, že matky, které v období kojení konzumují hodně potravin s vysokým obsahem vitaminu C, mohou tímto způsobem snižovat riziko vzniku alergii u svých dětí.

Ukázalo se, že vyšší koncentrace vitaminu C v mateřském mléce je spojena se snižováním rizika atopie u skupiny 34 kojenců, o čemž bylo referováno v lednovém čísle časopisu European Journal of Clinical Nutrition. U vitaminu E nebyl v této studii žádný vztah se vznikem alergie identifikován, na rozdíl od předchozího výzkumu, kde byly určité příznivé účinky proti alergiím zaznamenány. Výzkumu se zúčastnily matky s atopií na konci těhotenství a byla posuzována jejich senzitivita k alergii. Dále byli sledováni kojenci ve věku jednoho měsíce po dobu čtyřdenního krmení a odebírány vzorky mateřského mléka. Bylo zjištěno, že koncentraci vitaminu C v mateřském mléce ovlivňuje pouze vitamin C přijímaný ve stravě, nikoli vitaminové suplementy. V rozsáhlé studii pracovníků Cornellovy univerzity z počátku roku bylo konstatováno, že vyšší hladiny vitaminů, stejně jako antioxidantu beta-karotenu a stopového prvku selenu mají spojitost s nižším rizikem astmatu. Následující výzkum prováděný výzkumným týmem z Johns Hopkins University School of Medicine v Baltimore ukázal, že děti s astmatem mají tendenci k nižší hladině vitaminu C v krvi než děti se zdravými plícemi. Výzkumníci ovšem upozorňují na to, že hladina antioxidantu může být zástupným markerem pro socioekonomické proměnné jako jsou rasa, chudoba, působení tabáku nebo obecný stav výživy. Vitamin C a další antioxidanty jsou považovány za prostředky proti oxidaci, která je jedním z faktorů choroby.
http://www.nutraingredients.com