Bezpečnost potravin

Vitamin B 12 u těhotných a kojících žen s veganským způsobem stravování

Vydáno: 4. 2. 2019
Autor: Společnost pro výživu

Informace Společnosti pro výživu publikovaná v časopise Výživa a potraviny 1/2019

Abstrakt
Vitamin B12 je významný především pro normální růst a vývoj, tedy v období těhotenství a kojení. Americká Akademie výživy a dietetiky uvádí, že dobře naplánované veganské stravování je vhodné během všech fází života. Oproti tomu Německá společnost pro výživu nedoporučuje veganský způsob stravování pro těhotné nebo kojící ženy, kojence, děti ani dospívající.
Studie zkoumající hladinu vitaminu B12 mezi těhotnými a/nebo kojícími vegankami jsou velmi omezené a většina z nich byla publikována před více než deseti lety. Nicméně data potvrzují nízké hladiny vitaminu B12 nebo jeho biomarkerů u veganských těhotných nebo kojících a jejich dětí.
I přes nejednotná doporučení odborných společností se těhotenství a laktace s veganstvím vzájemně nevylučuje. Nicméně ženy by si měly být vědomy možných rizik a konzultovat své stravování s lékařem a nutričním terapeutem.

Autorky: Mgr. Kamila Jančeková, Mgr. Zlata Kapounová, Ph.D., Markéta Hašová,
Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU Brno

Celý článek (PDF)

 

Zdroj: Společnost pro výživu