Bezpečnost potravin

Víš co jíš? Ověř si svoje znalosti v testech

Vydáno: 26. 7. 2012
Autor: Mgr. Světluše Bodoková

Nové CD se souborem ca 200 vědomostních testů, které jsou součástí webu viscojis.cz/teens.

Informační centrum bezpečnosti potravin MZe nabízí v rámci podpory výukového programu „Výživa ve výchově ke zdraví“ jak učitelům, tak především žákům druhého stupně základních škol nový produkt.

Jedná se o CD se souborem zhruba 200 vědomostních testů, které jsou součástí článků uveřejněných na webové stránce www.viscojis.cz/teens. Každý test obsahuje nejen otázky s možností volby odpovědí, ale současně i jejich vyhodnocení.

Aplikace se neinstaluje, spouští se přímo z CD, které má svůj vlastní program. Návod, jak s CD pracovat, je popsán na zadní straně nosiče.

Nové CD s testy je tak po interaktivních pracovních sešitech již druhou pracovní pomůckou, která pomůže zatraktivnit výuku daného tématu.

Školy, které výukový program využívají, si mohou (zdarma)  originální CD objednat  e-mailem na adrese olaf.deutsch@mze.cz