Bezpečnost potravin

Virové enzymy – nový nástroj na potírání alimentárních bakteriálních patogenů

Vydáno: 30. 12. 2003
Autor:

Výzkumní pracovníci z Ústavu pro výzkum potravin v Norwichi ve Velké Británii vyvinuli technologii na přípravu virových enzymů lyzinů, které lze použít jako nástroj k detekci či destrukci některých alimentárních bakteriálních patogenů.

Výzkumní pracovníci  z Ústavu pro výzkum potravin (Institute of Food Research – IFR) v Norwichi ve Velké Británii ve spolupráci s mezinárodní společností Profos specializující se na bakteriální viry a antimikrobiální agens a specialisty na transfer technologií ze společnosti Plant Bioscience Ltd. vyvinuli do komerčně využitelné podoby technologii na přípravu enzymů kódovaných viry, které lze použít jako nástroj k detekci či destrukci některých alimentárních bakteriálních patogenů. Tato schopnost virových enzymů byla poprvé zaznamenána na začátku 90. let při vývoji flavorů pro výrobu sýrů.
Konkrétně se jedná o enzymy lyziny kódované bakteriofágy (čili viry napadající bakterie), které specificky působí na buněčnou stěnu druhů Listeria a Clostridium. Bakteriofágy tyto svými geny kódovanými a bakteriálním proteosyntetickým aparátem syntetizované enzymy používají při svém rozmnožování k protržení buněčné stěny infikované bakterie a svému uvolnění, aby posléze nově utvořené viry mohly napadnout další bakteriální buňky.
Podle vyjádření vědců z IFR, kteří na nově vyvinutou technologii přípravy bakteriofágových lyzinů získali patent, lze tyto enzymy použít jako diagnostický nástroj k rychlé detekci druhů Listeria a Clostridium v potravinách či jako alternativu antibiotik k antimikrobiální terapii u zvířat i lidí.
Ústav pro výzkum potravin v Norwich se zaměřuje na základní a aplikovaný výzkum v oblasti jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin, výživy a zdraví. Jedná se o společnost s ručením omezeným, která má status dobročinné organizace a jejíž činnost je financovaná pomocí grantů Rady pro výzkum v biotechnologických a biologických vědách.
www.foodquality.com