Bezpečnost potravin

Vietnam rozšířil požadavky na dovoz potravin rostlinného původu

Vydáno: 17. 7. 2013
Autor: SRS

Tisková zpráva SRS ze dne 12. 7. 2013.

Vietnamská socialistická republika od 1. července 2013 nově uplatňuje na všechny dovážené druhy potravin rostlinného původu povinnost splnit konkrétní požadavky stanovené vietnamskou stranou.

Požadavky byly Vietnamem vůči dovozu potravin rostlinného původu uplatňovány podle předpisu 12/2011/TT-BNNPTNT, který svou přílohou č. 1 specifikoval komodity, na které se tyto požadavky při dovozu vztahují. Nyní však musí požadavky splňovat všechny potraviny rostlinného původu.

Vietnamská strana začala k datu 1. 7. 2013 nově uplatňovat tyto požadavky na všechny potraviny rostlinného původu, mimo jiné také na chmel a slad, přičemž tyto komodity jsou poměrně významnými artikly vyváženými z České republiky do Vietnamu. Nově je tedy nezbytné, aby všichni dovozci veškerých potravin rostlinného původu registrovali své zásilky pro následnou kontrolu bezpečnosti potravin,“ shrnuje novou povinnost ředitel SRS Zdeněk Mach. Registraci zásilky provede dovozce vyplněním formuláře, který je součástí výše uvedeného předpisu (12/2011/TT-BNNPTNT) a musí být předložen nejméně 24 hodin před plánovaným příchodem zboží do Vietnamu. Další povinnosti pro dovozce jsou uvedeny v článku 5 předpisu.

Každá země, která dováží potraviny rostlinného původu do Vietnamu, musí být registrována u Ministerstva zemědělství a rozvoje venkova Vietnamské socialistické republiky, přičemž Česká republika nyní realizuje kroky nutné pro svou registraci.

V případě požadavku na další informace se obracejte na Sekci dovozu a vývozu (sdv@srs.cz).

Zbyněk Škodáček, tiskový mluvčí SRS

Přílohy:
    Předpis 12/2011/TT-BNNPTNT (PDF, 131 KB)
    Příloha předpisu 12/2011/TT-BNNPTNT (PDF, 535 KB)
    Doplnění předpisu 12/2011/TT-BNNPTNT (DOC, 37 KB)

Zdroj: SRS