Bezpečnost potravin

Video: Když rostliny potřebují pomoc aneb nahlédnutí do světa přípravků na ochranu rostlin

Vydáno: 12. 5. 2023
Autor: ÚKZÚZ

Tak jako léky pro člověka podléhají přísným podmínkám, tak i léky pro rostliny jsou pod bedlivým dohledem. Video, které připravil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci s Profi Press s. r. o., představuje jednotlivé části propracovaného systému, který má za cíl MINIMALIZACI RIZIK pro uživatele přípravků, životní prostředí i konzumenty potravin a současně zajištění dostatku bezpečných a kvalitních potravin a surovin. Naprostou většinu potravin máme díky zemědělství. Proto ve vytvořeném videu nahlédnete i do jedné z důležitých částí zemědělské praxe, do OCHRANY ROSTLIN.

  • Zjistíte, nakolik je zemědělec propojen s přírodou, a co vše sleduje pro správné hospodaření a provádění vhodných preventivních zásahů, aby rostliny prospívaly a „neonemocněly“ – nebyly napadeny chorobami a škůdci. 
  • Zmíněno je i využití Rostlinolékařského portálu, který je důležitým pomocníkem nejen pro zemědělce, ale všechny pěstitele.
  • Okrajově vás seznámí i s možnostmi moderní ochrany rostlin od šlechtění odrůd až po stroje řízené počítači.

Odkaz na video: ÚKZÚZ a ochrana zdraví rostlin (CZ)

Zdroj: ÚKZÚZ