Bezpečnost potravin

Video FAO na podporu ochrany rostlin

Vydáno: 19. 4. 2021
Autor: MZe, FAO

Organizace FAO zveřejnila českou verzi animace na téma ochrana rostlin.

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou asociací ochrany rostlin připravilo českou verzi animace organizace FAO (Organizace pro výživu a zemědělství při OSN) na podporu ochrany rostlin.

Zdraví kulturních a planě rostoucích rostlin je jedním z předpokladů zachování života na zemi. Péče o zdraví rostlin – rostlinolékařství je široce založený obor, který rozvíjí preventivní i léčebné metody ochrany rostlin před původci chorob, škůdci a pleveli a zároveň podporuje hospodářský rozvoj, napomáhá ochraně životního prostředí, ovlivňuje i dostupnost a bezpečnost potravin.

„Dokážete si představit svět bez rostlin?“ Tak zní název nového edukačního videa, které zveřejnila organizace FAO na svém profilu YouTube. Video v českém jazyce je určené široké veřejnosti a je srozumitelné i dětem a mládeži. Cílem je zdůraznit základní principy chování a respektování přírody kolem nás, zejména rostlin. Bez rostlin nejsou potraviny, čistý vzduch, a tedy ani život. To je hlavní sdělení videa. Každý z nás tak může svým chováním a přístupem přispět k ochraně rostlin i celé přírody. Video je dostupné zde:

 

Video je součástí dlouhodobé kampaně Mezinárodní rok zdraví rostlin (dále MRZR), kterou vyhlásila FAO v minulém roce. S ohledem na situaci s epidemií COVID-19 bylo rozhodnuto, že aktivity spojené s MRZR mohou probíhat až do poloviny roku 2021.

Informace Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) k Mezinárodnímu roku zdraví rostlin 2020:

 

 

Zdroj: Ministerstvo zemědělství, FAO, ÚKZÚZ, ČAZV