Bezpečnost potravin

Videa s rostlinolékařskou tématikou

Vydáno: 16. 4. 2013
Autor: SRS

Tisková zpráva SRS ze dne 8. 4. 2013.

Státní rostlinolékařská správa uveřejnila na svých webových stánkách sérii video spotů s odbornou rostlinolékařskou tématikou.

Jedná se o čtyři zajímavá videa z oblasti činnosti Státní rostlinolékařské správy, konkrétně se pak jedná o videa:

·         Odborná způsobilost pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

·         Sušárny a dřevěný obalový materiál

·         Dovoz a vývoz rostlin do ČR

·         Národní referenční laboratoř SRS

„K natočení těchto informačních videí nás vedla mimo jiné novela rostlinolékařského zákona, která naprosto zásadním způsobem přehodnotila systém institutu odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin,“ říká ředitel SRS Zdeněk Mach a dodává: „Změna, kterou novela našeho zákona v této oblasti přinesla, byla opravdu razantní. Věřím proto, že snímek o odborné způsobilosti pomůže mnoha žadatelům objasnit poměrně složitý proces získání osvědčení, které by mělo garantovat, že jeho držitel má nezbytné znalosti k dodržování správného a bezpečného nakládání s přípravky na ochranu rostlin.“ 

Pro širokou veřejnost je potom určen klip o dovozu a vývozu rostlin, který všem majitelům firem, obchodníkům, ale i cestovatelům odpoví na otázky, zda lze do České republiky dovážet rostliny, květiny nebo třeba ovoce a za jakých podmínek.

Další videa tematicky pojednávají o činnosti Národní referenční laboratoře SRS pro diagnostiku škodlivých organismů nebo o požadavcích kladených na dřevěný obalový materiál a o certifikaci provozovatelů zařízení pro tepelné ošetřování dřevěného obalového materiálu, tedy sušáren.

Všechna videa jsou dostupná na webových stránkách SRS v rubrice Dokumenty a publikace.

Zbyněk Škodáček
tiskový mluvčí SRS

Zdroj:  SRS