Bezpečnost potravin

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2022–2024 Česká republika

Vydáno: 14. 9. 2021
Autor: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo zdravotnictví zpracovalo a předložilo kontrolní plán pro rezidua pesticidů.

V souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 se v následujícím dokumentu předkládá program kontroly pro rezidua pesticidů v České republice pro roky 2022–2024.

Zpracovatel:

Ministerstvo zdravotnictví
Sekce ochrany a podpory veřejného zdraví
Odbor ochrany veřejného zdraví