Bezpečnost potravin

Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 – 2021

Vydáno: 26. 9. 2018
Autor: MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vypracovalo „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 - 2021".

Ministerstvo zdravotnictví České republiky, sekce hlavního hygienika a náměstka pro ochranu a podporu veřejného zdraví, předkládá v souladu s článkem 30 nařízení (ES) č. 396/2005 dokument „Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2019 – 2021, Česká republika“.