Bezpečnost potravin

Více než 60 procent Čechů má nadváhu, trpí jí až čtvrtina dětí. Obezita způsobuje závažné zdravotní komplikace

Vydáno: 4. 3. 2024
Autor: SZÚ

Foto: Shutterstock

4. březen je vyhlášen Světovým dnem obezity (World Obesity Day). Nadváha a obezita postihují v současné době téměř 60 % dospělých a téměř jedno ze tří dětí v Evropě. Také v České republice se výrazně nad zdravou váhou pohybuje více než 60% lidí.

Sečteme-li Čechy s nadváhou (BMI větší než 25), preobezitou (BMI 25 až 30) a obezitou (BMI větší než 30), vyjde nám, že se výrazně nad zdravou mírou pohybuje více než 60 % z nás. Obezita je nejrozšířenější civilizační onemocnění a  vyúsťuje ve zhruba třicet chorob, nejčastěji v takové nemoci, jako jsou kardiovaskulární choroby provázené mrtvicemi a infarkty, cukrovka  druhého typu, nádorová onemocnění, kloubní obtíže, poruchy spánku, deprese a chronická respiračních onemocnění.

„Alarmující je v Česku i stále rostoucí počet obézních dětí. Jen u těch ve věku 13-17 let stoupl od roku 96 do současnosti podíl jedinců s nadváhou z 10 na 25 %. Náklady na léčbu komplikací spojených s obezitou v ČR představují zhruba 30 miliard korun ročně. Obezita je i podle dat WHO vážným problémem veřejného zdraví a jedním z hlavních faktorů invalidity a úmrtí v celém evropském regionu. Už od dětství se tedy děti s nadváhou dostávají do skupiny lidí, kteří velmi pravděpodobně budou v dospělosti zápasit s některou ze závažných zdravotních komplikací právě kvůli nadváze,“ uvádí ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková, MHA.

„Patrný je ze statistik i socioekonomický vliv. Děti z horších poměrů se hýbou méně než jejich lépe situovaní vrstevníci. Dítě, které se narodí do hůře situované rodiny, čelí téměř trojnásobně vyššímu riziku, že bude trpět obezitou, než ty z bohatších poměrů a dvakrát většímu riziku ve srovnání s dětmi ze střední třídy. Proto se Státní zdravotní ústav věnuje také reformě školního stravování. Školní obědy jsou pro mnoho dětí často jediným teplým jídlem denně, děti se na nich učí i stravovacím návykům. Na jejich nutriční kvalitě velice záleží,“ připomíná vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ, MUDr. Marie Nejedlá.

Děti a dospívající ve věku 5–17 let by se měli věnovat pohybové aktivitě alespoň 60 minut denně, a to od střední intenzity výš, ta sahá od svižnějších procházek nebo jízdy na kole přes náročnější domácí práce až po běh, plavání a další formy pohybové aktivity a sportu.

Hýbat se alespoň hodinu denně a plnit tak beze zbytku doporučení WHO je náročné a nelze považovat všechny děti, které se do kritérií doporučení nevejdou, za pohybově neaktivní. Mírnější kritérium splňují i ti, kteří se doporučení WHO blíží a věnují se pohybu alespoň 5x do týdne. Týká se to v ČR zhruba poloviny chlapců a 40 % dívek.

Celkově lze stále dramatičtěji stoupající riziko civilizačních onemocnění označit za pomyslnou časovanou bombu, a to nejen z hlediska poškození zdraví mnoha lidí, ale i v otázce nákladů na preventivní i léčebnou péči státu.

„Řešení a snahu o celkové zlepšení stavu nelze stavět na dílčích, navzájem nenavazujících změnách. Pro efektivní a dlouhodobě udržitelnou změnu je třeba neustálý rozvoj primární prevence, kombinace aktivního životního stylu s racionálním přístupem ke stravování, pro pacienty s nadváhou a obezitou plný respekt k tomu, že oba problémy jsou reálnou diagnózou. To vyžaduje multioborovou podporu jak v oblasti primární a sekundární prevence, tak při léčbě.  Vítáme proto i spolupráci s multisektorovou platformou Nadačního fondu Aktivní ČESKO, jehož cílem je právě vytvoření  dostatečně motivujícího prostředí pro celospolečenskou změnu a podporu aktivního životního stylu v rámci prevence,  léčby i legislativních změn,“ dodává ředitelka SZÚ.

Možnosti systémového řešení jak pro zvýšení pohybové aktivity v každodenním životě, tak i ro celkovou změnu životního stylu budou také tématem výroční konference Nadačního fondu Aktivní ČESKO, která proběhne v hlavním sále Senátu Parlamentu České republiky 15. 5. 2024. „Na základě příkladů dobré praxe z České republiky i ze zahraničí budou navrženy konkrétní změny pro Českou republiku, představena preventivní kampaň Aktivní září a také vyhlášeny ceny pro nejlepší i nejhorší počiny v oblasti podpory životního stylu za rok 2023.“ zve na akci předsedkyně správní rady Nadačního fondu Aktivní ČESKO Jana Havrdová.

SOUBORY KE STAŽENÍ

Zdroj: SZÚ