Bezpečnost potravin

VI. studentská konference Brno – Výživa, potraviny a zdraví

Vydáno: 12. 6. 2014
Autor: Společnost pro výživu

Studentská konference v Brně se bude konat dne 23. června 2014.

VI. studentská konference Brno – Výživa, potraviny a zdraví

Termín akce: 23. června 2014

Pořadatel: Lékařská fakulta MU, Brno
                  Agronomická fakulta MENDELU v Brně
                  Fakulta veterinární hygieny a ekologie VFU, Brno
                  Chemická fakulta VUT v Brně

Místo konání: Ústav ochrany a podpory zdraví, LF MU
                       Kamenice 753/5, 625 00 Brno

Další podrobnosti:

 

Informace o další akci pro studenty:
Společnost pro výživu společně s  3. lékařskou fakultou UK v Praze a Fakultou potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze pořádá obdobnou studentskou konferenci také v Praze. Termín bude upřesněn

Zájemci mohou prezentovat svoji bakalářskou nebo diplomovou práci na obou akcích. Důvodem pořádání dvou studentských konferencí (v Praze a v Brně) na obdobné téma je oslovit co nejširší publikum, především z řad studentů českých a moravských vysokých škol. 

Zdroj:  Společnost pro výživu