Bezpečnost potravin

Většina testů nepotvrdila zdravotní závadnost cherry rajčat, rozbory pokračují

Vydáno: 26. 5. 2014
Autor: SZPI

Tisková zpráva SZPI ze dne 26. 5. 2014.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ihned po obdržení notifikace evropského systému rychlého varování pro potraviny (RASFF) odebrala vzorky cherry rajčat původem z Maroka v tržní síti ČR a provedla laboratorní rozbory s ohledem na možná rizika pro lidské zdraví. Zaměření analýz vycházelo z informací o zdravotních komplikacích spotřebitelů ve Francii a informací od spotřebitelů v ČR. Inspekce odebrané vzorky prověřovala z hlediska přítomnosti cca 300 chemických látek, zejména reziduí pesticidů, mikrobiologické kontaminace a norovirů.
U jedné z testovaných šarží analýza prokázala přítomnost STEC (shigatoxin produkující Escherichia coli). Vzhledem ke značnému množství kmenů bakterií v této skupině, z nichž některé mohou představovat pro spotřebitele riziko, je nutná další série testů, tzv. sérotypizace. Předmětnou šarži před varováním prodávala společnost Penny Market s. r. o., vzorek SZPI odebrala ze zboží, které už prodejce stáhnul do zázemí na základě šetření z 18. 5. 2014.
Výsledky ostatních rozborů neprokázaly hodnoty, které by mohly souviset s údajnými zdravotními komplikacemi spotřebitelů. Žádný z ostatních států, kam byly exportovány riziková cherry rajčata, dosud neinformoval o prokázání původu údajných zdravotních potíží.
Na základě aktuálních zjištění a principu předběžné opatrnosti SZPI ponechává v platnosti své doporučení z 19. 5. 2014 a nedoporučuje spotřebitelům konzumaci cherry rajčat nesoucích označení země původu: Maroko. Dále inspekce doporučuje spotřebitelům, aby věnovali zvýšenou pozornost dodržování základních hygienických pravidel při konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny, zejména aby plody důkladně omyli pitnou vodou.
Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633 

Zdroj:  SZPI