Bezpečnost potravin

Veterinární problémy ve slovenských podnicích

Vydáno: 4. 9. 2005
Autor:

Veterinární inspektoři Komise EU našli v podnicích na produkci a zpracování masa na Slovensku, v Litvě a v Polsku řadu nedostatků.

Inspektoři Potravinového a veterinárního úřadu (FVO), který je dozorovým orgánem Komise EU, zjistili při návštěvě slovenských závodů na zpracování masa závažné nedostatky.

Mezi problémy zjištěné nyní patří např. výskyt živé myši v chladírně, křížení cest čerstvého masa a masných výrobků, nevhodné prostory bourárenských pracovišť (chybějící dveře v bourárně vepřového, bourárna hovězího umístěna v chodbě), nevyhovující sterilační zařízení na pily na dělení jatečných kusů, zkondenzovaná voda kapající na maso.

Řada problémů souvisela s chorobami zvířat.

Ačkoli současná kontrola v některých případech odhalila nedostatky, podle inspekční zprávy FVO systém vlastní kontroly v podniku obecně zaručuje, že opatření jsou v zásadě v souladu s legislativa EU.

Nedostatky byly předtím zjištěny i v Litvě a v Polsku. Inspekční zprávy z dalších z deseti nových členských zemí včetně ČR (duben 2005) byly téměř uspokojivé.

Podrobnější informace najdete po registraci v Potravinářských aktualitách ve článku: Veterinární problémy ve slovenských podnicích.

 

EU Food Law, 2005, č. 221, s. 13–14