Bezpečnost potravin

Veterinární kontroly za uplynulých 14 dní

Vydáno: 5. 4. 2013
Autor: SVS ČR

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 5. 4. 2013.

Oslizlá stehna nikoho nepotěší

V chladírně provozovny ve Slaném došlo k poruše chladicího zařízení a následkem toho ke znehodnocení 85,5 kg drůbežích stehen a 30 kg hovězího ořezu, to zjistili při kontrole inspektoři krajské veterinární správy pro Středočeský kraj. Jelikož nebyly tyto potraviny neprodleně odstraněny, bylo zahájeno správní řízení za účelem udělení pokuty.
S prošlým datem použitelnosti zjistili inspektoři v Kateřinkách u Opavy (Moravskoslezský kraj) 3 kg selského kolena a 5 kg šunky, v Touškově (Plzeňský kraj) nabízeli nikoli teplou sekanou, místo více než 60 °C měla 43 °C. V obou případech bylo nařízeno vyřazení z oběhu, popřípadě neškodné odstranění a opět pokuta.
Ve dvou tržnicích v Pardubicích bylo zjištěno, že dva prodejci nabízeli neoznačená vejce a nebyli schopni doložit jejich původ. I zde musejí oba počítat s pokutou.
V Hnojníku nabízel prodejce slovenské sýry sice ze schváleného závodu, nicméně byly sýry v rozporu s legislativou označeny jako domácí (Moravskoslezský kraj).
Ve Zlínském kraji inspektoři zjistili u tří subjektů, že nejsou registrovány pro zacházení s potravinami živočišného původu. V jednom případě šlo o pojízdnou prodejnu, v jednom o výrobnu a prodejnu a ve třetím o obchodní firmu. Ve všech případech byla nařízena náprava a zahájeno správní řízení za účelem udělení pokuty.
Ve Zlínském a Pardubickém kraji bylo zjištěno po jednom subjektu (Sazovice, Dašice), který nenahlásil přijetí zásilky z jiného členského státu, jak ukládá nařízení vlády č. 125/2011. I zde musejí počítat s uložením pokuty.
Toto je ukázka z výsledků veterinárních kontrol za uplynulých 14 dní.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS

Zdroj:  SVS ČR