Bezpečnost potravin

Veterinární inspektoři zachytili v Praze přes dvě tuny mořských produktů v neschváleném skladu

Vydáno: 23. 10. 2018
Autor: SVS

Informace SVS ze dne 23. 10. 2018

Kontrola Státní veterinární správy (SVS) ve spolupráci s Policií ČR objevila v Praze-Písnici sklad potravin živočišného původu, který provozoval svou činnost bez schválení a registrace SVS a v něm více než dvě tuny ryb a mořských plodů. Veterinární inspektoři nařídili zákaz uvádět všechny potraviny ze skladu na trh. Provozovatel skladu bude muset  SVS doložit, zda skladované produkty na své náklady zlikvidoval v asanačním podniku nebo je odeslal zpět do zemí původu.

Ve  skladu v areálu tržnice SAPA veterinární inspektoři nalezli více než dvě tuny potravin živočišného původu. Konkrétně se jednalo o 1200 kg krevet (původ: Indie, Vietnam, Bangladéš), 600 kg rybího masa – pangas, tilápie, makrela (Vietnam, Irsko, Čína, Norsko) a 360 kg mušlí z Nového Zélandu. Sklad není schválen a registrován u SVS v Praze v souladu s veterinárním zákonem. Provozovatel skladu navíc neinformoval SVS o příchodu zboží do místa určení (skladu). Došlo tak k porušení jak veterinárního zákona, tak i zákona o potravinách.

Na místě veterinární inspektoři přijali opatření dle veterinárního zákona – zakázali uvádění uvedených živočišných produktů na trh. Další povinností příjemce zásilky je oznámit způsob naložení se zmíněnými potravinami. Provozovateli potravinářského podniku hrozí za nesplnění požadavků na bezpečnost potravin pokuta až do výše 1 mil. Kč.

Zdroj: SVS