Bezpečnost potravin

Veterinární dozor hraje nezastupitelnou roli i v době pandemie koronaviru

Vydáno: 31. 3. 2020
Autor: SVS

Tisková zpráva SVS

Veterinární dozor na jatkách hraje nezastupitelnou roli pro fungování pro stát strategického potravinářského průmyslu a na něj navazujících odvětví. I v době koronavirové pandemie dozoruje v celé České republice již od časný ranních hodin každý den téměř 500 úředních veterinárních lékařů a techniků, zaměstnanců Státní veterinární správy (SVS), na 300 českých jatkách a zvěřinových závodech nad porážkami tak, aby nebylo omezeno zásobování obyvatelstva masem a byla zaručena jeho zdravotní nezávadnost. Navzdory nouzovému stavu porážky na českých jatkách od začátku roku v porovnání se srovnatelným obdobím loňského roku mírně vzrostly.

Každé poražené zvíře na českých jatkách musí být veterinárním dozorem před porážkou prohlédnuto a následně je po porážce prohlédnuto také z něj získané maso tak, aby do obchodů či ke zpracování putovalo pouze maso ze zdravých zvířat. Závadné kusy či partie jsou veterinárním dozorem vyřazovány, aby nedošlo k ohrožení zdraví konzumentů.

Z níže uvedených čísel o vývoji porážek na českých jatkách v dosavadním průběhu roku je patrné, že porážky skotu, prasat i hrabavé drůbeže v dosavadním průběhu letošního roku rostou v řádu jednotek procent. K žádnému zásadnímu propadu nedošlo ani v období nouzového stavu od 12. do 24. března. Zatímco u skotu a hrabavé drůbeže jsme zaznamenali meziroční pokles o 3 respektive 4 procenta, porážky prasat (vepřové je stále nejvíce konzumované maso v ČR) vzrostly v uvedeném období téměř o desetinu.

Porážky na českých jatkách v období od 1. 1 až 24. 3.

 

2019

2020

Meziroční index

Skot

59 325 

60 260

 1,02

Prasata

506 038

531 456

1,05

Hrabavá drůbež

26,0 mil

26,2 mil

1,01

 

Porážky na českých jatkách v období od 12. 3. až 24. 3. (nouzový stav)

 

2019

2020

Skot

9 159 

8 907

 0,97

Prasata

78 031

84 664

1,09

Hrabavá drůbež

4,064 mil

3,917 mil

0,96

Zásadním úkolem SVS je v současné době průběžné zajišťování dostatku ochranných pomůcek a desinfekce pro jednotlivé krajské veterinární správy, které je následně distribuují k zaměstnancům dozorujícím v provozech.

„Chtěl bych tímto veřejně poděkovat svým kolegům, kteří i v této náročné době profesionálně plní svou roli a přispívají tak k zásobování obyvatelstva zdravotně nezávadnými potravinami,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS