Bezpečnost potravin

Verotoxin VT2g – nová varianta verotoxinu produkovaného kmeny Escherichia coli

Vydáno: 10. 7. 2004
Autor:

V Hong-Kongu objevili bovinní kmeny E. coli, které produkují novou variantu verotoxinu (VT2g). Není vyloučena existence dalších variant tohoto toxinu.

VTEC – verotoxinprodukující kmeny E. coli představují významnou skupinu mezi patogenními kmeny E. coli. Jejich základní vlastností je produkce verotoxinů VT1 a VT2.
VT1 (verotoxin 1) je vysoce homologní (99 %) s shigelovým toxinem, který produkují kmeny Shigella dysenteriae typ 1. Někdy se proto místo verotoxinu používá název shigatoxin.
VT2 (verotoxin 2) je mnohem více heterologní, s VT1 je identický z 55 %. Z feces zdravých i nemocných zvířat byly postupně izolovány různé varianty VT2 (VT2c, VT2d, VT2e, VT2f). Pomocí molekulárních metod (PCR) identifikovali v Hong-Kongu E. coli produkující novou variantu VT2, a to VT2g. Produkce verotoxinu 2g byla zjištěna pouze u bovinních kmenů, ne u humánních nebo prasečích kmenů E. coli. Uvádí se, že ačkoliv je výskyt kmenů E. coli s produkcí toxinu VT2g mezi bovinními kmeny vzácný (3 kmeny z 409, tj. 0,7 %), je zapotřebí mu věnovat pozornost. Není vyloučeno objevení dalších variant verotoxinu 2 především u kmenů E. coli veterinárního původu.

Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie 13, 2004, č. 5, s. 228–229