Bezpečnost potravin

Veřejné konzultace EFSA: posouzení bezpečnosti rostlinných přípravků dle nařízení (ES) č. 1925/2006

Vydáno: 18. 5. 2023
Autor: KM EFSA


V rámci postupu zahájeného Evropskou komisí podle čl. 8 odst. 2 nařízení (ES) č. 1925/2006 o přidávání vitaminů a minerálních látek a některých dalších látek do potravin zahájilo Oddělení EFSA pro výživu a inovace potravin veřejnou konzultaci k protokolům o:

Připomínky je možné podávat prostřednictvím portálu EFSA Connect.

Veřejné konzultace jsou otevřené do 12. 6. 2023.

Zdroj: EFSA Connect