Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace k pokynům pro stanovení rizika potravin a krmiv z GM rostlin získaných syntetickou biologií

Vydáno: 31. 1. 2022
Autor: KM EFSA

Veřejná konzultace EFSA je otevřená do 16. 3. 2022.

Veřejná konzultace EFSA (č. PC-0126) k návrhu vědeckého stanoviska „Hodnocení přiměřenosti stávajících pokynů pro stanovení rizika potravin a krmiv z geneticky modifikovaných rostlin získaných prostřednictvím syntetické biologie“. 

K návrhu vědeckého stanoviska týkajícího se geneticky modifikovaných rostlin vyvinutých prostřednictvím syntetické biologie byla zahájena otevřená konzultace. V souladu s mandátem Evropské komise stanovisko poskytuje hodnocení přiměřenosti stávajících pokynů pro stanovení rizik potravin a krmiv z geneticky modifikovaných rostlin získaných syntetickou biologií. Další práce z EFSA na téma nových pokroků v biotechnologii, včetně předchozích stanovisek k syntetické biologii, naleznete zde.

EFSA vyzývá všechny zainteresované subjekty, aby předložily své připomínky ve stanovené lhůtě. Veřejná konzultace probíhá od 19. 1. 2022 do 16. 3. 2022.

Všechny připomínky/komentáře budou brány v potaz, pokud splní následující podmínky:

  • Budou předloženy ve stanoveném termínu, tzn. do data uzávěrky konzultace.
  • Budou dokončeny. Komentáře ve stavu návrhu nebudou přijaty.
  • Budou prezentovány dle instrukcí (nelze bohužel akceptovat připomínky zaslané na e-mail).

 

Komentáře, které budou obsahovat jakékoliv osobní obvinění, irelevantní nebo urážlivá prohlášení či materiál nebudou brány v potaz. 

Příspěvky chráněné autorským právem:

Osoby nebo organizace, které se účastní veřejné konzultace EFSA, jsou odpovědné za to, že budou vlastnit všechna práva, která jsou nezbytná pro podání a následné zveřejnění.
S ohledem na politiku transparentnosti a praxi úřadu EFSA, všechny komentáře by měly být mimo jiné chráněny autorským právem. V případech, kdy je reprodukován obsah třetí strany (například ve formě tabulek, grafů nebo obrázků), měl by respondent veřejné konzultace získat požadovaná dřívější povolení držitele práv. 

Publikování příspěvků:

Připomínky třetích stran budou zveřejněny v jejich původní podobě ihned po datu uzávěrky konzultace a mohou být úřadem EFSA znovu použity v jiném kontextu. Výsledek konzultace bude zveřejněn souběžně se zveřejněním příslušného vědeckého výstupu. Příspěvky obdržené od jednotlivců budou uveřejněny s uvedením autorova křestního jména i příjmení v případě, že respondent nezažádal o anonymitu.

 

Zdroj: EFSA