Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace k návrhu vodítek pro hodnocení rizik z přípravků na ochranu rostlin pro včely

Vydáno: 21. 2. 2013
Autor: Mgr. Jana Beránková

Veřejná konzultace probíhá do 18. 3. 2013.

Veřejná konzultace EFSA k návrhu vodítek pro  hodnocení rizik z přípravků na ochranu rostlin pro včely (Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees)

V  souladu s politikou otevřenosti a transparentnosti,  EFSA zahájil druhé kolo veřejné konzultace k návrhu vodítek pro  hodnocení rizik z přípravků na ochranu rostlin pro včely (Apis mellifera – včela medonosná, Bombus spp. – čmelák a solitérní včely). EFSA chce tímto způsobem obdržet připomínky z vědecké komunity a od zainteresovaných subjektů (vládních institucí, zájmových organizací, univerzit, výzkumných ústavů atd.).  Dokument  má poskytovat vodítka  žadatelům a úředním orgánům v souvislosti  s posouzením přípravků na ochranu rostlin  a jejich aktivních látek podle nařízení  (ES) 1107/2009. První kolo veřejné konzultace bylo  spuštěno  od září do října 2012. Kapitoly dokumentu, které již  byly předloženy  veřejné konzultaci, jsou nyní  přepracovávány  se zřetelem  k přijatým komentářům.

Kapitoly pro druhé  kolo veřejné konzultace:
– Hodnocení rizik expozice vody (včetně povrchové vody, vody v kalužích, stokách)
– Hodnocení rizik – plán pro metabolity
– Neurčitost  analýz
– Související  dodatky a přílohy
  
EFSA se obrací na všechny zainteresované subjekty (vládní instituce, zájmové organizace, univerzity, výzkumné ústavy), aby předložily svá písemná vyjádření do 18. března 2013.

Přílohy:
DRAFT GUIDANCE OF EFSA
EFSA Public Consultation – Specific Privacy Statement

Zdroj:  http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/130215.htm