Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace k návrhu vědeckého stanoviska EFSA o hodnocení zdravotního rizika nitrosaminů v potravinách

Vydáno: 17. 10. 2022
Autor: KM EFSA

Konečný termín pro podávání připomínek a komentářů je 22. listopadu 2022.

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zahájil veřejnou konzultaci k návrhu vědeckého stanoviska Vědeckého panelu EFSA pro kontaminanty v potravinovém řetězci (CONTAM panel), které se týká hodnocení zdravotního rizika pro evropské spotřebitele, a to v souvislosti s přítomností nitrosaminů v potravinách.

Z doposud provedeného hodnocení vyplývá, že je vysoce pravděpodobné, že u všech věkových skupin je dietární expozice nitrosaminům nad úroveň, která může znamenat zdravotní riziko.

Zájemci jsou vyzváni k zaslání svých písemných připomínek do 22. listopadu 2022.

Veškeré informace k veřejné konzultaci a elektronický formulář pro zaslání připomínek naleznete na internetových stránkách EFSA.

Více se lze dozvědět zde:

Public consultation on nitrosamines in food: draft opinion explained | EFSA (europa.eu)

 

Nitrosaminy (přesněji N-nitrosaminy) jsou chemické sloučeniny, které mohou vznikat v potravinách v důsledku jejich zpracování (např. sušení, uzení). Byly nalezeny v několika druzích potravin, jako jsou uzené masné výrobky, zpracované ryby, kakao, pivo a další alkoholické nápoje. Nitrosaminy mohou být přítomny také v řadě dalších potravin, jako je vařené maso, zpracovaná zelenina, obiloviny, mléko a mléčné výrobky nebo fermentované, nakládané a kořeněné potraviny. Některé nitrosaminy jsou genotoxické (mohou poškozovat DNA) a karcinogenní (mohou způsobovat rakovinu).

 

Zdroj: EFSA

Foto: Shutterstock