Bezpečnost potravin

Veřejná konzultace k návrhu referenčních hodnot pro sodík a chlorid

Vydáno: 5. 4. 2019
Autor: KM EFSA

Termín: do 22. května 2019


Foto: Shutterstock

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) předkládá k veřejné diskuzi návrhy dietárních referenčních hodnot (DRV) pro sodík a chlorid, poslední dvě živiny v rámci přehodnocení  doporučení příjmu živin pro obyvatelstvo EU. 

Sodík a chlorid jsou součástí soli, která se běžně používá ve stravě jako chuťová přísada nebo konzervační látka.  

Vědecký panel EFSA pro výživu, nové potraviny a potravinové alergeny navrhuje obecně pro dospělou populaci (včetně těhotných a kojících žen): 

Příjem 2 g sodíku denně jako bezpečný a adekvátní, s ohledem na důkazy o riziku kardiovaskulárních onemocnění na jedné straně a přiměřenosti výživy na straně druhé;
Příjem 3,1 g chloridu denně jako bezpečný a adekvátní, s ohledem na to, že hlavním zdrojem chloridu ve stravě EU je právě chlorid sodný (kuchyňská sůl). 

Odborníci z vědeckého panelu navrhli také hodnoty obou živin pro specifickou věkovou skupinu dětí, tyto hodnoty přizpůsobili rozdílům v požadavcích na energii, včetně růstových faktorů. Adekvátní příjem pro kojence starší 6 měsíců byl odvozen z příjmu kojených dětí mladších 6 měsíců. 

Prozatímní referenční hodnoty navržené úřadem EFSA nejsou ani nutričními cíli ani doporučeními pro obyvatelstvo nebo jednotlivce. Referenční hodnoty mají sloužit tvůrcům politik EU a členských států při informování o strategii v oblasti výživy a vydávání dietárních vodítek, které mají pomáhat spotřebitelům při výběru zdravé stravy. 

Pokud byste chtěli přispět k diskusi před dokončením těchto vědeckých stanovisek, uveďte, prosím, své komentáře online a zaregistrujte se na technickou schůzku (do 15. 4.), která se bude konat v rámci konzultačního procesu v Bruselu dne 7. května 2019.

 

 

Zdroj: EFSA